Steun

Cappella Breda kan ondersteuning goed gebruiken. Met name financiële steun is welkom; het organiseren van concerten kost vaak meer dan met de entreeopbrengsten kan worden bekostigd.

Wilt u Cappella Breda sponsoren of donateur worden als ‘Vriend van Cappella Breda’? Stuur ons dan een bericht via e-mail info@cappellabreda.nl.

Met een bijdrage van tenminste € 25,- per jaar houden we u als vriend van ons koor op de hoogte van onze concerten, wordt u uitgenodigd om speciale repetities bij te wonen en geniet u van een gereserveerde plaats bij onze concerten. 

Behalve via de mail kunt u zich ook aanmelden door € 25 (meer mag natuurlijk ook) over te maken op NL13 INGB 0002 5779 49  t.n.v. Cappella Breda, o.v.v. ‘Vrienden’.

Als u Cappella Breda wilt sponsoren, stellen we daar natuurlijk graag iets tegenover. Een aantal gratis entreebewijzen voor concerten bijvoorbeeld of een exclusief concert voor uw relaties. We bekijken graag met u wat de mogelijke tegenprestatie zou kunnen zijn.